Investeringsplan 2024-2027

Investeringskrediet (x 1.000) U=Uitgaven I=inkomsten

Start

Afschr. %

Rest waarde %

U

I

Kap. lasten 2025

Kap. lasten 2026

Kap. lasten 2027

Kap. lasten 2028

Openbare Orde en Veiligheid

1200 Brandweer

Vervangen brandkranen 2024

2024

5,00%

0%

20

1

1

1

1

Vervangen brandkranen 2025

2025

5,00%

0%

20

1

1

1

Vervangen brandkranen 2026

2026

5,00%

0%

20

1

1

Vervangen brandkranen 2027

2027

5,00%

0%

20

1

Verkeer en Vervoer

2100 Wegen, straten en pleinen

Fietspaden in asfalt 2024

2024

2,00%

0%

200

100

3

3

3

3

Fietspaden in asfalt 2025

2025

2,00%

0%

200

100

3

3

3

Fietspaden in asfalt 2026

2026

2,00%

0%

200

100

3

3

Fietspaden in asfalt 2027

2027

2,00%

0%

200

100

3

Herinrichting Geestbrugweg en Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst

2024

2,00%

0%

2.700

27

27

27

81

Herstel asfaltwegen 2024

2024

5,00%

0%

997

60

59

59

58

Herstel asfaltwegen 2025

2025

5,00%

0%

997

60

59

59

Herstel asfaltwegen 2026

2026

5,00%

0%

569

34

34

Herstel asfaltwegen 2027

2027

5,00%

0%

569

34

Herstellen (duiker)bruggen 2024

2024

2,00%

0%

1.118

34

33

33

33

Herstellen (duiker)bruggen 2025

2025

2,00%

0%

149

4

4

4

Herstellen (duiker)bruggen 2026

2026

2,00%

0%

207

6

6

Herstellen (duiker)bruggen 2027

2027

2,00%

0%

115

3

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2024

2024

2,00%

0%

11.958

2.250

97

291

289

287

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2025

2025

2,00%

0%

11.850

7.702

124

124

123

Integrale herinrichting probleemstraten 2024

2024

5,00%

0%

1.100

66

65

65

64

Integrale herinrichting probleemstraten 2025

2025

5,00%

0%

1.100

66

65

65

Integrale herinrichting probleemstraten 2026

2026

5,00%

0%

1.100

66

65

Integrale herinrichting probleemstraten 2027

2027

5,00%

0%

1.100

66

Invoeren nieuwe inzameling 2024

2024

5,00%

0%

300

18

18

18

18

Invoeren nieuwe inzameling 2025

2025

5,00%

0%

300

18

18

18

Invoeren nieuwe inzameling 2026

2026

5,00%

0%

300

Invoeren nieuwe inzameling 2027

2027

5,00%

0%

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2024

2024

2,50%

0%

150

5

5

5

5

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2025

2025

5,00%

0%

300

11

10

10

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2026

2026

5,00%

0%

300

11

10

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2027

2027

5,00%

0%

300

11

Vervanging armaturen 2024

2024

5,00%

0%

171

10

10

10

10

Vervanging armaturen 2025

2025

5,00%

0%

171

10

10

10

Vervanging armaturen 2026

2026

5,00%

0%

171

10

10

Vervanging armaturen 2027

2027

5,00%

0%

171

10

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2024

2024

2,50%

0%

669

23

23

23

23

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025

2025

2,50%

0%

669

23

23

23

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026

2026

2,50%

0%

669

23

23

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2027

2027

2,50%

0%

669

23

Vervanging lichtmasten 2024

2024

5,00%

0%

197

12

12

12

12

Vervanging lichtmasten 2025

2025

5,00%

0%

197

12

12

12

Vervanging lichtmasten 2026

2026

5,00%

0%

197

12

12

Vervanging lichtmasten 2027

2027

5,00%

0%

197

12

2110 Verkeer

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (20 jr)

2024

5,00%

0%

100

6

6

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (40jr)

2024

2,50%

0%

160

6

6

6

5

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr)

2025

5,00%

0%

100

6

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr)

2025

2,50%

0%

160

6

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr)

2026

5,00%

0%

100

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr)

2026

2,50%

0%

160

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2027 (20 jr)

2027

5,00%

0%

100

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2027 (40jr)

2027

2,50%

0%

160

6

Vervangen scanauto + software + projectkosten

2025

14,29%

10%

80

11

11

11

2400 Waterwegen

Vervangen beschoeiingen 2024

2024

5,00%

0%

695

42

41

41

41

Vervangen beschoeiingen 2025

2025

5,00%

0%

695

42

41

41

Vervangen beschoeiingen 2026

2026

5,00%

0%

695

42

41

Vervangen beschoeiingen 2027

2027

5,00%

0%

695

42

Onderwijs

4010 Huisvesting scholen

Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder

2026

1,67%

20%

11.024

257

256

5300 Sport

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2024

2024

10,00%

0%

33

4

4

4

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025

2025

10,00%

0%

33

4

4

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026

2026

10,00%

0%

33

4

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2027

2027

10,00%

0%

33

4

5800 Speeltuinwerk

Herinrichten speelplekken in de wijk 2024

2024

10,00%

0%

150

17

16

16

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2025

2025

10,00%

0%

150

17

16

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2026

2026

10,00%

0%

150

17

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2027

2027

10,00%

0%

150

17

Vervanging hekwerken 2024

2024

6,67%

0%

15

1

1

1

1

Vervanging hekwerken 2025

2025

6,67%

0%

15

1

1

1

Vervanging hekwerken 2026

2026

6,67%

0%

15

1

1

Vervanging hekwerken 2027

2027

6,67%

0%

15

1

Wonen en Leven

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Transformatie Wilhelminapark 2024

2024

5,00%

0%

250

15

15

15

15

Transformatie Wilhelminapark 2025

2025

5,00%

0%

250

15

15

15

Transformatie Wilhelminapark 2026

2026

5,00%

0%

250

15

15

Transformatie Wilhelminapark 2027

2027

5,00%

0%

250

15

Vervanging bomen 2024

2024

5,00%

0%

286

17

17

17

17

Vervanging bomen 2025

2025

5,00%

0%

286

17

17

17

Vervanging bomen 2026

2026

5,00%

0%

286

17

17

Vervanging bomen 2027

2027

5,00%

0%

286

17

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Afvalbakken 2024

2024

10,00%

0%

50

6

5

5

5

Afvalbakken 2025

2025

10,00%

0%

50

6

5

5

Afvalbakken 2026

2026

10,00%

0%

50

6

5

Afvalbakken 2027

2027

10,00%

0%

50

6

7220 Riolering en waterzuivering

Vervanging vrijvervalriolen 2024

2024

1,67%

0%

2.180

58

58

57

57

Vervanging vrijvervalriolen 2025

2025

1,67%

0%

2.180

58

58

57

Vervanging vrijvervalriolen 2026

2026

1,67%

0%

2.690

72

71

Vervanging vrijvervalriolen 2027

2027

1,67%

0%

2.690

72

7230 Milieubeheer

Uitwerking actieplan geluid 2024

2024

5,00%

0%

24

1

1

1

1

Uitwerking actieplan geluid 2025

2025

5,00%

0%

24

1

1

1

Uitwerking actieplan geluid 2026

2026

5,00%

0%

24

1

1

Uitwerking actieplan geluid 2027

2027

5,00%

0%

24

1

8100 Ruimtelijke ordening

Vervanging luchtfoto's 2024

2024

25,00%

0%

20

5

5

5

5

Vervanging luchtfoto's 2025

2025

25,00%

0%

20

5

5

5

Vervanging luchtfoto's 2026

2026

25,00%

0%

20

5

5

Vervanging luchtfoto's 2027

2027

25,00%

0%

20

5

Overhead

69603 Bedrijfsvoering

Aanschaf smartphones 2024

2024

33,33%

0%

50

17

17

17

Aanschaf smartphones 2025

2025

33,33%

0%

50

17

17

17

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2024

2024

20,00%

0%

532

112

111

110

109

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2025

2025

20,00%

0%

266

56

55

55

Documentaire informatievoorziening 2024

2024

20,00%

0%

69

14

14

14

14

Documentaire informatievoorziening 2025

2025

20,00%

0%

69

14

14

14

Documentaire informatievoorziening 2026

2026

20,00%

0%

69

14

14

Documentaire informatievoorziening 2027

2027

20,00%

0%

69

14

69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen

Uitbreiding voertuigen IOG 2024

2024

14,29%

10%

60

8

8

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2025

2025

14,29%

10%

60

8

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2026

2026

14,29%

10%

60

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2027

2027

14,29%

10%

60

8

69606 Ruimtelijke ontwikkelingen

Duurzame vervanging wagenpark 2024

2024

14,29%

10%

296

41

41

40

40

Duurzame vervanging wagenpark 2025

2025

14,29%

10%

453

63

62

62

Duurzame vervanging wagenpark 2026

2026

14,29%

10%

484

67

66

Duurzame vervanging wagenpark 2027

2027

14,29%

10%

513

71

Reguliere vervanging voertuigen 2024

2024

14,29%

10%

80

11

11

11

11

Reguliere vervanging voertuigen 2025

2025

14,29%

10%

80

11

11

11

Reguliere vervanging voertuigen 2026

2026

14,29%

10%

80

11

11

Reguliere vervanging voertuigen 2027

2027

14,29%

10%

80

11

Eindtotaal

74.063

10.352

737

1.617

2.320

2.798