Meerjarenraming 2024-2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

(Bedragen x 1.000)

2024

2024

2024

2025

2025

2025

Programma's

Algemeen Bestuur en Organisatie

8.437

1.292

-7.144

7.983

1.318

-6.665

Openbare Orde en Veiligheid

9.523

-9.523

9.531

-9.531

Verkeer en Vervoer

12.725

5.292

-7.433

13.023

4.992

-8.031

Economie en Werken

1.183

782

-401

1.188

782

-405

Onderwijs

6.877

406

-6.471

7.733

406

-7.327

Sport, Cultuur en Recreatie

10.169

1.657

-8.513

10.491

1.657

-8.835

Sociaal Domein

90.111

27.556

-62.554

89.268

27.455

-61.813

Wonen en Leven

61.764

49.664

-12.101

58.566

47.879

-10.687

Subtotaal programma's

200.790

86.649

-114.141

197.782

84.489

-113.294

Algemene dekkingsmiddelen

a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

288

14.258

13.970

288

14.258

13.970

b) Algemene uitkeringen

-279

128.470

128.749

-311

129.614

129.925

c) Dividend

129

415

286

129

415

286

d) Overige algemene dekkingsmiddelen

3.527

1.800

-1.727

4.296

1.856

-2.440

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

3.665

144.943

141.277

4.403

146.143

141.740

Overhead

29.753

802

-28.951

27.939

802

-27.137

Heffing vennootschapbelasting

80

-80

80

-80

Onvoorzien

Onvoorziene uitgaven exploitatie

50

-50

50

-50

Onvoorziene uitgaven investeringen

-500

500

-500

500

Subtotaal onvoorzien

-450

450

-450

450

GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

233.839

232.394

-1.445

229.754

231.434

1.679

Mutaties reserves per programma

Algemeen Bestuur en Organisatie

Openbare Orde en Veiligheid

Verkeer en Vervoer

2.092

2.484

393

2.092

2.369

277

Economie en Werken

Onderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie

Sociaal Domein

363

363

71

Wonen en Leven

329

2.751

2.422

329

303

-26

Algemene Dekkingsmiddelen

243

243

234

234

Subtotaal mutaties reserves

2.421

5.842

3.421

2.421

2.977

556

HET GERAAMDE RESULTAAT

236.260

238.236

1.976

232.175

234.411

2.235

MUTATIES INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

30.348

29.188

-1.160

26.362

24.954

-1.408

HET GERAAMDE RESULTAAT na mutaties incidentele baten en lasten

205.912

209.048

3.136

205.813

209.457

3.643

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

(Bedragen x 1.000)

2026

2026

2026

2027

2027

2027

Programma's

Algemeen Bestuur en Organisatie

8.041

1.318

-6.723

8.051

1.318

-6.732

Openbare Orde en Veiligheid

9.550

-9.550

9.676

-9.676

Verkeer en Vervoer

13.477

4.992

-8.485

13.563

4.992

-8.571

Economie en Werken

1.074

782

-292

1.132

782

-350

Onderwijs

7.655

391

-7.264

7.682

391

-7.291

Sport, Cultuur en Recreatie

10.750

1.647

-9.103

10.693

1.616

-9.077

Sociaal Domein

88.983

27.283

-61.701

88.556

26.852

-61.704

Wonen en Leven

47.726

39.130

-8.596

47.196

39.159

-8.037

Subtotaal programma's

187.256

75.544

-111.712

186.549

75.111

-111.438

Algemene dekkingsmiddelen

a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

288

14.258

13.970

288

14.258

13.970

b) Algemene uitkeringen

-94

121.445

121.539

-94

124.172

124.266

c) Dividend

129

415

286

129

415

286

d) Overige algemene dekkingsmiddelen

4.439

1.930

-2.510

4.568

1.985

-2.583

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

4.763

138.048

133.285

4.891

140.830

135.938

Overhead

27.236

802

-26.433

27.083

802

-26.281

Heffing vennootschapbelasting

80

-80

80

-80

Onvoorzien

Onvoorziene uitgaven exploitatie

50

-50

50

-50

Onvoorziene uitgaven investeringen

-500

500

-500

500

Subtotaal onvoorzien

-450

450

-450

450

GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

218.885

214.394

-4.491

218.154

216.743

-1.411

Mutaties reserves per programma

Algemeen Bestuur en Organisatie

Openbare Orde en Veiligheid

Verkeer en Vervoer

2.092

2.369

277

2.092

1.834

-257

Economie en Werken

Onderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie

Sociaal Domein

Wonen en Leven

2.329

249

-2.081

329

249

-81

Algemene Dekkingsmiddelen

128

128

128

128

Subtotaal mutaties reserves

4.421

2.746

-1.675

2.421

2.211

-210

HET GERAAMDE RESULTAAT

223.306

217.140

-6.166

220.575

218.954

-1.621

MUTATIES INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

17.071

16.537

-534

16.565

16.565

HET GERAAMDE RESULTAAT na mutaties incidentele baten en lasten

206.235

200.603

-5.632

204.010

202.389

-1.621