Verloop van de voorzieningen

Omschrijving

Saldo

Toevoeg-

Aanwend-

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bedragen x 1.000

begin 2024

ingen 2024

ingen 2024

eind 2024

eind 2025

eind 2026

eind 2027

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

T.b.v. nazorg bouwlocaties

8

8

8

8

8

Pensioenen wethouders

3.974

56

4.030

4.086

4.142

4.198

Verplichtingen en risico's

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Verlofsparen

108

108

108

108

108

Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's

6.590

56

6.646

6.702

6.758

6.814

Voorzieningen ter egalisering van kosten

Riolering

3.589

3.589

3.589

3.589

3.589

Onderhoud kunst in de openbare ruimte

61

16

77

92

108

124

Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

2.589

1.133

3.722

4.855

5.988

7.121

Baggerwerken

519

249

767

1.016

1.265

1.513

Bouwleges

300

300

300

300

300

Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten

7.058

1.398

8.455

9.853

11.250

12.648

Totaal voorzieningen

13.648

1.454

15.101

16.555

18.009

19.462

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s

T.b.v. nazorg bouwlocaties

Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Deze voorziening is ingesteld om grondexploitaties sneller te kunnen afsluiten. De gecalculeerde kosten voor de nazorg bij bouwlocaties worden in deze voorziening gereserveerd.

Verplichtingen en risico’s

Betreft een voorziening ter dekking van mogelijke toekomstige verplichtingen en risico’s.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Riolering (spaar gedeelte)

Deze voorziening houdt verband met een storting van niet gerealiseerde vervangingsinvesteringen en dient voor de afdekking van de uitgestelde investeringen. Voorziening als gevolg van het sparen van de niet gerealiseerde investeringsplanning. Door vertraging bij de vervanging van riolering wordt een storting in de voorziening gedaan.

Riolering (egalisatie)

Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening is ingesteld om de kosten van de vervangingsinvesteringen gelijkmatig te verdelen.

Voorzieningen ter egalisering van kosten

Baggerwerken

Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor het baggeren gelijkmatig te verdelen.