Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen

Leningnummer

Beëindiging looptijd in het jaar

Rente- percentage

Restant begin 2024

Jaarlijkse aflossing/ eenmalig

235

2028

4,41

1.400

280

236

2028

4,47

2.000

400

237

2028

4,77

1.500

300

239

2030

3,81

2.800

400

241

2034

4,75

4.400

400

242

2030

3,94

5.250

750

Forwardlening AD

2035

2,033

14.000

0

Forwardlening AD

2040

2,048

14.000

0

Forwardlening AD

2045

2,005

14.000

0

Forwardlening AD

2050

1,977

14.000

0

Forwardlening AD

2055

1,925

14.000

0

Lening RB

2029

-0,11

40.000

0

Lening RB

2030

-0,055

28.000

4.000

Lening AD

2070

-0,02

45.000

0

Forwardlening RB

2028

3,00

20.000

0

Totaal *

220.350

6.530

* Het totaal van de langlopende leningen is exclusief de optionele lening van ca. 25 mln.

Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen volgens de begroting 2024

Bijlage 1 biedt inzicht in de looptijd, het aflossingsdeel en de rentepercentages van de bestaande langlopende geldleningen. Uit het overzicht blijkt hoeveel er in 2024 wordt afgelost en wat de restantschulden zijn per begin 2024.