Rentevisie geld- en kapitaalmarkt

De kapitaalmarkt, de markt voor vragers en aanbieders van langlopende geldleningen > 1 jaar is internationaal.

In 2022 heeft de stijging in de energie- en grondstofprijzen tot een hoge inflatie geleid. In 2023 zijn de energieprijzen gedaald, waardoor de extreem hoge inflatie van vorig jaar is afgenomen. Daarmee is het probleem van de hoge inflatie nog niet opgelost. Doordat energie lange tijd erg duur was, zijn goederen en diensten waar tijdens het produceren energie voor nodig is, ook duurder geworden.

Daarom heeft de Europese Centrale Bank (ECB) om de hoge inflatie te verlagen ook in 2023 de renteverhoging doorgezet. Deze verhoging is opgelopen tot 4.00% in september 2023. Een te grote verhoging van de rente op de geldmarkt kan leiden tot stagnatie van de groei van de gehele economie. De huidige verwachting is dan ook dat de rente in 2024 zal stabiliseren.

Afhankelijk van de ontwikkelingen van de rente zullen wij in 2024 gebruik maken van leningen met looptijden van 1 maand tot enkele jaren.