Investeringen

De belangrijkste investeringsbudgetten zijn

Investeringsbudgetten

2024

2025

2026

2027

Specificatie van de werkzaamheden

(Bedragen x €1.000)

Wegen

2.797

26.755

2.519

5.219

●      Reguliere vervanging asfalt

●      Aanpak probleemstraten

●      Kleinschalige plekken opwaarderen

Groen

536

536

536

536

●      Reguliere vervanging bomen

●      Aanpak overlastbomen en versterking laanstructuren

●      Renovatie en groenontwikkeling

Speelplekken

165

165

165

165

●   Vervanging van speeltoestellen en ondergronden

Verlichting en verkeersregel- installaties

947

947

947

947

●      Inhaalprogramma verlichting

●      Reguliere vervanging beschoeiing

Bruggen en duikers

1.118

149

207

115

●      Vervanging van speeltoestellen en ondergronden

Waterwegen

695

695

695

695

●      Reguliere vervanging van bruggen en duikers

Riolering

2.180

2.180

2.690

2.690

●      Reguliere vervanging riolering en gemalen

Afvalinzameling

350

350

350

50

●      Invoeren nieuwe inzameling