Wat gaat het kosten?

Budgettair kader

Conform de eisen van het BBV maken wij alle onderhoudsbudgetten inzichtelijk in een overzichtelijke tabel. Daarnaast geven wij aan waarvoor het budget wordt ingezet.

Beschikbare exploitatiebudgetten

De belangrijkste exploitatiebudgetten (exclusief kapitaallasten) zijn:

Explotatiebudgetten

2024

2025

2026

2027

Specificatie van de werkzaamheden

(Bedragen x €1.000)

Wegen

1.225

1.225

1.225

1.225

●      Klein onderhoud asfalt

●      Onderhoud bestrating

●      Onderhoud paden

●      Herstellen belijning

Groen

2.753

2.150

2.150

2.150

●      Maaien gras

●      Herstellen gazons

●      Onderhoud bomen

●      Herplanten groenstroken

●      Onkruid en zwerfvuil verwijderen

Verlichting en verkeersregel- installaties

894

894

894

894

●      Verhelpen van storingen en reparaties

●      Preventief vervangen lampen

●      Schilderen van armaturen en masten

●      Beheer verkeers- management- systeem

Waterwegen

810

604

604

604

●      Maaien en krozen van watergangen

●      Onderhoud beschoeiing

●      Baggeren watergangen

Spelen

168

169

170

171

●      Veiligheids- controles en inspecties

●      Reparaties en klein onderhoud

Bruggen en duikers

295

295

295

295

●      Veiligheids- controles en inspecties

●      Reparaties en klein onderhoud

●      Reinigen

Riolering

830

830

830

830

●      Klein onderhoud van riolering

●      Verhelpen van storingen en verstoppingen

●      Reinigen van riolering

●      Beheer en monitoren van het functioneren van rioolstelsel

Gebouwen en objecten

122

122

122

122

●      Preventief onderhoud woningen en objecten

●      Onderhoud woningen en objecten

●      Vervangingsonderhoud woningen en objecten

Maatschappelijk Vastgoed

2.348

2.300

2.300

2.300

●      Preventief onderhoud en beheer maatschappelijk vastgoed

●      Onderhoud maatschappelijk vastgoed

●      Vervangingsonderhoud maatschappelijk vastgoed