Wat gaat het kosten?

Grondexploitatie Sion – ’t Haantje elfde herziening, 2023

Raming 2024

x 1 miljoen)

Verwerving

0,60

Plankosten

1,86

Bouwrijp maken

5,73

Rente en financiering

1,15

Afname boekwaarde grondexploitatie

8,29

Totaal lasten

17,63

Plankosten

0,10

Bouwrijp maken

0,02

Gronduitgifte

17,51

Totaal baten

17,63