Subsidieraming

Subsidies

Bedragen x 1.000

Programma

beleidsproduct

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

101 01 Algemeen Bestuur en Organisatie

65801 Mediabeleid

46

50

50

50

50

Totaal 101 01 Algemeen Bestuur en Organisatie

46

50

50

50

50

105 05 Onderwijs

64030 Lokaal onderwijsbeleid

617

560

560

560

560

Totaal 105 05 Onderwijs

617

560

560

560

560

106 06 Sport, Cultuur en Recreatie

65100 Openbaar bibliotheekwerk

1.561

1.589

1.589

1.589

1.589

65400 Kunst en cultuur

2.133

2.279

2.279

2.279

2.279

65410 Cultureel erfgoed

461

506

506

506

506

65800 Speeltuinwerk

19

19

19

19

19

Totaal 106 06 Sport, Cultuur en Recreatie

4.173

4.394

4.394

4.394

4.394

107 07 Sociaal Domein

61400 Dierenwelzijn

89

105

107

105

109

66110 Arbeidsmarkt overig

16

16

16

16

16

66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

468

468

468

468

468

66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

517

517

517

517

517

66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

6.088

6.172

6.173

6.173

6.173

66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

48

53

53

53

53

Totaal 107 07 Sociaal Domein

7.226

7.331

7.334

7.332

7.336

108 08 Wonen en Leven

65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

208

184

184

184

184

67210 Afvalverwijdering en -verwerking

32

32

32

32

32

Totaal 108 08 Wonen en Leven

240

216

216

216

216

Eindtotaal

12.303

12.549

12.553

12.551

12.555