Wat willen we bereiken?

Visie op het programma

 1. We moedigen mensen aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen en we ondersteunen eigen plannen en voorstellen van inwoners en ondernemers zo goed mogelijk. Bij maatschappelijke opgaven denken we van tevoren na over hoe we inwoners betrekken en welke rol en bevoegdheden zij hebben. We geven bij elk project heel duidelijk aan of en hoeveel ruimte voor samenwerking er is.

 2. In onze communicatie is participatie met inwoners en ondernemers het beginpunt. We communiceren daarom niet alleen voorafgaand of na projecten, maar juist ook tijdens de fase waarin we het project uitvoeren. We blijven daarbij gebruikmaken van traditionele media als de website en huis-aan-huisbladen. Maar ook leggen we meer nadruk op de inzet van social media als Facebook, WhatsApp, YouTube en Instagram. Hierbij is webcare onmisbaar. Daarnaast zetten we andere communicatiemethoden in, zoals online communities en peilingen. We willen voor iedereen open staan, om actief te kunnen samenwerken met Rijswijkers en partners in Rijswijk. We doen dit door het wijkwethouderschap, werkbezoeken en de WhatsAppspreekuren.

 3. De gemeente Rijswijk is een toegankelijke en dienstverlenende organisatie die de wensen en behoeften van al haar inwoners, bedrijven en instellingen centraal stelt. We sluiten als gemeente op tijd aan op de omgeving die snel verandert. Daarnaast streven we naar gerichte dienstverlening: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Doelstellingen

 • samenwerken vanuit eigen kracht;

 • duidelijke communicatie;

 • goede kwaliteit dienstverlening;

 • we verbeteren onze dienstverlening en maken het daardoor met onze dienstverlening gemakkelijk voor de inwoners, bedrijven en instellingen;

 • op een nuttige, goede en open manier plaatsen we de inwoner op de eerste plaats bij alles wat we doen;

 • we komen onze afspraken na en informeren de inwoners, bedrijven en instellingen op een begrijpelijke manier, op tijd en volledig;

 • we bieden waar nodig dienstverlening op ”maat” aan inwoners, bedrijven en instellingen;

 • we doen ons best om eenzelfde kwaliteitsniveau en serviceniveau te bieden op alle dienstverleningskanalen (digitaal, telefoon, balie, e-mail, social media of post);

 • de inwoner kan kiezen van welk dienstverleningskanaal hij/zij gebruik wil maken en waar mogelijk moedigen we ze aan om van het handigste dienstverleningskanaal gebruik te maken.