Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Economie en Werken

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3100 Economische aangelegenheden

Lasten

1.281

1.759

1.183

1.188

1.074

1.132

3100 Economische aangelegenheden

Baten

227

467

279

279

279

279

Saldo

-1.054

-1.292

-904

-909

-795

-853

3300 Nutsbedrijven

Lasten

3300 Nutsbedrijven

Baten

319

285

503

503

503

503

Saldo

319

285

503

503

503

503

Totaal Lasten

1.281

1.759

1.183

1.188

1.074

1.132

Totaal Baten

545

752

782

782

782

782

Saldo Economie en Werken

-735

-1.007

-401

-405

-292

-350