Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Openbare Orde en Veiligheid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1100 Openbare orde en veiligheid

Lasten

1.809

2.915

3.367

3.392

3.367

3.392

1100 Openbare orde en veiligheid

Baten

Saldo

-1.809

-2.915

-3.367

-3.392

-3.367

-3.392

1200 Brandweer

Lasten

5.399

5.740

6.092

6.075

6.119

6.220

1200 Brandweer

Baten

Saldo

-5.399

-5.740

-6.092

-6.075

-6.119

-6.220

1201 Rampenbestrijding

Lasten

51

108

64

64

64

64

1201 Rampenbestrijding

Baten

9

Saldo

-42

-108

-64

-64

-64

-64

Totaal Lasten

7.259

8.763

9.523

9.531

9.550

9.676

Totaal Baten

9

Saldo Openbare Orde en Veiligheid

-7.250

-8.763

-9.523

-9.531

-9.550

-9.676

Toelichting op de afwijkingen:

1200 Brandweer

Lasten nadeel 352.730 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Vanwege inflatie zal de gemeentelijke bijdrage aan de VRH volgend jaar toenemen met 352.730.