Investeringen

2024

2025

2026

2027

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten bedragen x 1.000)

U

I

U

I

U

I

U

I

5300 Sport

33

33

33

33

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2024

33

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025

33

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026

33

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2027

33

5800 Speeltuinwerk

165

165

165

165

Herinrichten speelplekken in de wijk 2024

150

Herinrichten speelplekken in de wijk 2025

150

Herinrichten speelplekken in de wijk 2026

150

Herinrichten speelplekken in de wijk 2027

150

Vervanging hekwerken 2024

15

Vervanging hekwerken 2025

15

Vervanging hekwerken 2026

15

Vervanging hekwerken 2027

15