Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Sport, Cultuur en Recreatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5100 Openbaar bibliotheekwerk

Lasten

1.448

1.561

1.589

1.589

1.589

1.589

5100 Openbaar bibliotheekwerk

Baten

113

54

54

54

54

Saldo

-1.448

-1.448

-1.535

-1.535

-1.535

-1.535

5300 Sport

Lasten

3.711

4.950

4.186

4.493

4.749

4.696

5300 Sport

Baten

1.715

2.385

1.596

1.596

1.587

1.555

Saldo

-1.996

-2.565

-2.590

-2.897

-3.163

-3.141

5400 Kunst en cultuur

Lasten

2.635

2.947

2.664

2.664

2.663

2.664

5400 Kunst en cultuur

Baten

Saldo

-2.635

-2.947

-2.664

-2.664

-2.663

-2.664

5410 Cultureel erfgoed

Lasten

1.035

1.637

1.087

1.087

1.087

1.088

5410 Cultureel erfgoed

Baten

27

18

7

7

7

7

Saldo

-1.007

-1.619

-1.080

-1.080

-1.081

-1.081

5800 Speeltuinwerk

Lasten

622

674

643

659

661

656

5800 Speeltuinwerk

Baten

Saldo

-622

-674

-643

-659

-661

-656

Totaal Lasten

9.450

11.769

10.169

10.491

10.750

10.693

Totaal Baten

1.742

2.516

1.657

1.657

1.647

1.616

Saldo Sport, Cultuur en Recreatie

-7.708

-9.253

-8.513

-8.835

-9.103

-9.077

Toelichting op de afwijkingen:

5300 Sport

Lasten voordeel 155.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

In het collegewerkprogramma is afgesproken dat de Van Zweedenzaal gesloopt gaat worden. Voor de sloop is er met de 1e halfjaarrapportage 2023 150.000 aan extra middelen gevraagd. De sloop heeft in 2023 plaatsgevonden. Daarom is in 2024 sprake van een daling ten opzichte van het voorgaand jaar.

Baten nadeel 688.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

In 2023 maakt de gemeente gebruik van de SPUK MEOZ regeling. Dit betreft een gedeeltelijke, vooralsnog eenmalige, vergoeding van de meerkosten energie openbare zwembaden over 2022 en 2023 voor een bedrag 688.000. Dit betreft een ontvangen vergoeding van het Rijk die als subsidie wordt verstrekt aan Optisport. Daarom is in 2024 sprake van een daling ten opzichte van het voorgaand jaar.

Lasten voordeel 688.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

In 2023 maakt de gemeente gebruik van de SPUK MEOZ regeling. Dit betreft een gedeeltelijke, vooralsnog eenmalige, vergoeding van de meerkosten energie openbare zwembaden over 2022 en 2023 voor een bedrag 688.000. Dit betreft een ontvangen vergoeding van het Rijk die als subsidie wordt verstrekt aan Optisport. Daarom is in 2024 sprake van een daling ten opzichte van het voorgaand jaar.