De in de jaarschijf 2023 van het investeringsplan 2023-2026 geraamde investeringen