Investeringsplan 2023-2026

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten)

Afschr

Rest-waarde

Start

U

I

2024

2025

2026

2027

02 Openbare Orde en Veiligheid

1200 Brandweer

Vervangen brandkranen 2023

5,00%

0%

2023

20

1

1

1

1

Vervangen brandkranen 2024

5,00%

0%

2024

20

1

1

1

Vervangen brandkranen 2025

5,00%

0%

2025

20

1

1

Vervangen brandkranen 2026

5,00%

0%

2026

20

1

03 Verkeer en Vervoer

2100 Wegen, straten en pleinen

Extra impuls vervanging ov kabels 2023

2,50%

0%

2023

350

12

12

12

12

Extra impuls vervanging ov kabels 2024

2,50%

0%

2024

350

12

12

12

Extra impuls vervanging ov kabels 2025

2,50%

0%

2025

350

12

12

Extra impuls vervanging ov kabels 2026

2,50%

0%

2026

350

12

Fietspaden in asfalt 2023

2,00%

0%

2023

200

100

3

3

3

3

Fietspaden in asfalt 2024

2,00%

0%

2024

200

100

3

3

3

Fietspaden in asfalt 2025

2,00%

0%

2025

200

100

3

3

Fietspaden in asfalt 2026

2,00%

0%

2026

200

100

3

Herstel asfaltwegen 2023

5,00%

0%

2023

569

34

34

34

33

Herstel asfaltwegen 2024

5,00%

0%

2024

569

34

34

34

Herstel asfaltwegen 2025

5,00%

0%

2025

569

34

34

Herstel asfaltwegen 2026

5,00%

0%

2026

569

34

Herstellen (duiker)bruggen 2023

2,00%

0%

2023

115

3

3

3

3

Herstellen (duiker)bruggen 2024

2,00%

0%

2024

115

3

3

3

Herstellen (duiker)bruggen 2025

2,00%

0%

2025

115

3

3

Herstellen (duiker)bruggen 2026

2,00%

0%

2026

115

3

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2021

2,00%

0%

2024

11.958

2.250

97

291

289

287

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2022

2,00%

0%

2025

11.850

7.702

124

124

Integrale herinrichting probleemstraten 2023

5,00%

0%

2023

1.100

1

66

65

65

Integrale herinrichting probleemstraten 2024

5,00%

0%

2024

1.100

66

65

65

Integrale herinrichting probleemstraten 2025

5,00%

0%

2025

1.100

66

65

Integrale herinrichting probleemstraten 2026

5,00%

0%

2026

1.100

66

Invoeren nieuwe inzameling 2023

5,00%

0%

2023

300

18

18

18

18

Invoeren nieuwe inzameling 2024

5,00%

0%

2024

300

18

18

18

Invoeren nieuwe inzameling 2025

5,00%

0%

2025

300

18

18

Invoeren nieuwe inzameling 2026

5,00%

0%

2026

300

18

Meekoppelkansen

2,50%

0%

2024

9.725

1.440

290

288

286

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2023

2,50%

0%

2023

150

5

5

5

5

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2024

2,50%

0%

2024

150

5

5

5

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2025

2,50%

0%

2025

300

11

10

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2026

2,50%

0%

2026

300

11

Verbeteren wandelroutes van/naar RijswijkBuiten

2,50%

0%

2023

71

2

2

2

2

Verkeersveiliger maken kruispunt Pr. Beatrixlaan

2,50%

0%

2023

528

5

18

18

18

Vervanging armaturen 2023

5,00%

0%

2023

171

10

10

10

10

Vervanging armaturen 2024

5,00%

0%

2024

171

10

10

10

Vervanging armaturen 2025

5,00%

0%

2025

171

10

10

Vervanging armaturen 2026

5,00%

0%

2026

171

10

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023

2,50%

0%

2023

319

11

11

11

11

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2024

2,50%

0%

2024

319

11

11

11

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025

2,50%

0%

2025

319

11

11

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026

2,50%

0%

2026

319

11

Vervanging lichtmasten 2023

5,00%

0%

2023

197

12

12

12

12

Vervanging lichtmasten 2024

5,00%

0%

2024

197

12

12

12

Vervanging lichtmasten 2025

5,00%

0%

2025

197

12

12

Vervanging lichtmasten 2026

5,00%

0%

2026

197

12

Vervangen roltrappen Station Rijswijk

5,00%

0%

2023

703

7

42

42

41

Voorbereiding herinrichting Lange Kleiweg

5,00%

0%

2023

297

3

3

18

18

voorbereidingskrediet gebiedsontw.station en OV knoop RSW ctr.

2,50%

0%

2023

188

7

7

6

6

Voorbereidingskrediet Ondertunneling Prinses Beatrixlaan

2,00%

0%

2023

365

4

4

4

4

2110 Verkeer

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (20 jr)

5,00%

0%

2023

100

6

6

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (40jr)

2,50%

0%

2023

160

6

6

6

5

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (20 jr)

5,00%

0%

2024

100

6

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (40jr)

2,50%

0%

2024

160

6

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr)

5,00%

0%

2025

100

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr)

2,50%

0%

2025

160

6

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr)

5,00%

0%

2026

100

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr)

2,50%

0%

2026

160

6

2140 Parkeren

Vervangen scanauto + software + projectkosten

14,29%

10%

2025

80

11

11

2400 Waterwegen

Vervangen beschoeiingen 2023

5,00%

0%

2023

268

16

16

16

16

Vervangen beschoeiingen 2024

5,00%

0%

2024

268

16

16

16

Vervangen beschoeiingen 2025

5,00%

0%

2025

268

16

16

Vervangen beschoeiingen 2026

5,00%

0%

2026

268

16

Vervanging beschoeiing Sion RijswijkBuiten

4,00%

0%

2023

839

42

42

41

41

05 Onderwijs

4010 Huisvesting scholen

Meerkosten ENG de Akker

6,67%

0%

2023

286

22

22

22

Nieuwbouw school Pasgeld

1,67%

20%

2023

8.592

86

200

199

198

Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder

1,67%

20%

2026

11.024

257

Uitbreiding basisschool de Melodie 300 m2 i.v.m. groei aantal leerlingen in Rijswijk

2,50%

20%

2023

1.247

37

37

37

37

Uitbreiding basisschool De Piramide

1,67%

20%

2023

1.427

33

33

33

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair dislocatie Wethouder Brederodeschool

5,00%

0%

2023

161

10

10

9

9

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair IKC Buitenrijck

5,00%

0%

2023

26

2

2

2

2

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair Rehobothschool

5,00%

0%

2023

161

10

10

9

9

Vervangende nieuwbouw basisschool De Akker en GSR (inclusief gymnastieklokaal)

2,50%

20%

2023

10.627

9

319

317

315

06 Sport, Cultuur en Recreatie

5300 Sport

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2023

10,00%

0%

2023

33

4

4

4

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2024

10,00%

0%

2024

33

4

4

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025

10,00%

0%

2025

33

4

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026

10,00%

0%

2026

33

4

ombouw veld 302 Hoekpolder naar kunstgras

10,00%

0%

2023

667

73

73

72

71

Toplaagrenovatie veld 401

10,00%

0%

2023

291

32

32

31

31

5800 Speeltuinwerk

Herinrichten speelplekken in de wijk 2023

10,00%

0%

2023

150

17

16

16

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2024

10,00%

0%

2024

150

17

16

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2025

10,00%

0%

2025

150

17

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2026

10,00%

0%

2026

150

17

Vervanging hekwerken 2023

6,67%

0%

2023

15

1

1

1

1

Vervanging hekwerken 2024

6,67%

0%

2024

15

1

1

1

Vervanging hekwerken 2025

6,67%

0%

2025

15

1

1

Vervanging hekwerken 2026

6,67%

0%

2026

15

1

08 Wonen en Leven

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Transformatie Wilhelminapark 2023

5,00%

0%

2023

250

15

15

15

15

Transformatie Wilhelminapark 2024

5,00%

0%

2024

250

15

15

15

Transformatie Wilhelminapark 2025

5,00%

0%

2025

250

15

15

Transformatie Wilhelminapark 2026

5,00%

0%

2026

250

15

Vervanging bomen 2023

5,00%

0%

2023

286

17

17

17

17

Vervanging bomen 2024

5,00%

0%

2024

286

17

17

17

Vervanging bomen 2025

5,00%

0%

2025

286

17

17

Vervanging bomen 2026

5,00%

0%

2026

286

17

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Afvalbakken 2023

10,00%

0%

2023

50

6

5

5

5

Afvalbakken 2024

10,00%

0%

2024

50

6

5

5

Afvalbakken 2025

10,00%

0%

2025

50

6

5

Afvalbakken 2026

10,00%

0%

2026

50

6

7220 Riolering en waterzuivering

Vervanging vrijvervalriolen 2023

1,67%

0%

2023

1.700

45

45

45

44

Vervanging vrijvervalriolen 2024

1,67%

0%

2024

1.700

45

45

45

Vervanging vrijvervalriolen 2025

1,67%

0%

2025

1.700

45

45

Vervanging vrijvervalriolen 2026

1,67%

0%

2026

1.700

45

7230 Milieubeheer

Uitwerking actieplan geluid 2023

5,00%

0%

2023

24

1

1

1

1

Uitwerking actieplan geluid 2024

5,00%

0%

2024

24

1

1

1

Uitwerking actieplan geluid 2025

5,00%

0%

2025

24

1

1

Uitwerking actieplan geluid 2026

5,00%

0%

2026

24

1

8100 Ruimtelijke ordening

Vervanging luchtfoto's 2023

25,00%

0%

2023

20

5

5

5

5

Vervanging luchtfoto's 2024

25,00%

0%

2024

20

5

5

5

Vervanging luchtfoto's 2025

25,00%

0%

2025

20

5

5

Vervanging luchtfoto's 2026

25,00%

0%

2026

20

5

Overhead

69603 Bedrijfsvoering

Aanschaf smartphones 2023

33,33%

0%

2023

50

17

17

17

Aanschaf smartphones 2024

33,33%

0%

2024

50

17

17

17

Aanschaf smartphones 2025

33,33%

0%

2025

50

17

17

Basis op orde

20,00%

0%

2023

215

45

45

44

44

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2023

20,00%

0%

2023

555

116

115

114

113

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2024

20,00%

0%

2024

532

112

111

110

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2025

20,00%

0%

2025

266

56

55

Documentaire informatievoorziening 2023

20,00%

0%

2023

69

14

14

14

14

Documentaire informatievoorziening 2024

20,00%

0%

2024

69

14

14

14

Documentaire informatievoorziening 2025

20,00%

0%

2025

69

14

14

Documentaire informatievoorziening 2026

20,00%

0%

2026

69

14

Uitvoering Visie (Informatiebeleidsplan)

20,00%

0%

2023

475

100

99

98

97

Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen

20,00%

0%

2023

100

21

21

21

20

Wettelijke verplichtingen

20,00%

0%

2023

73

15

15

15

15

69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen

Uitbreiding voertuigen IOG 2023

14,29%

10%

2023

60

8

8

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2024

14,29%

10%

2024

60

8

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2025

14,29%

10%

2025

60

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2026

14,29%

10%

2026

60

8

69606 Ruimtelijke ontwikkelingen

Reguliere vervanging voertuigen 2023

14,29%

10%

2023

80

11

11

11

11

Reguliere vervanging voertuigen 2024

14,29%

10%

2024

80

11

11

11

Reguliere vervanging voertuigen 2025

14,29%

10%

2025

80

11

11

Reguliere vervanging voertuigen 2026

14,29%

10%

2026

80

11

Eindtotaal

100.802

11.792

1.024

2.572

3.130

3.701

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten)

Verschil 2024

Verschil 2025

Verschil 2026

Verschil 2027

02 Openbare Orde en Veiligheid

1200 Brandweer

Vervangen brandkranen 2023

1

Vervangen brandkranen 2024

1

Vervangen brandkranen 2025

1

Vervangen brandkranen 2026

1

03 Verkeer en Vervoer

2100 Wegen, straten en pleinen

Extra impuls vervanging ov kabels 2023

12

Extra impuls vervanging ov kabels 2024

12

Extra impuls vervanging ov kabels 2025

12

Extra impuls vervanging ov kabels 2026

12

Fietspaden in asfalt 2023

3

Fietspaden in asfalt 2024

3

Fietspaden in asfalt 2025

3

Fietspaden in asfalt 2026

3

Herstel asfaltwegen 2023

33

Herstel asfaltwegen 2024

34

Herstel asfaltwegen 2025

34

Herstel asfaltwegen 2026

34

Herstellen (duiker)bruggen 2023

3

Herstellen (duiker)bruggen 2024

3

Herstellen (duiker)bruggen 2025

3

Herstellen (duiker)bruggen 2026

3

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2021

-14

-42

-42

287

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2022

-49

76

124

Integrale herinrichting probleemstraten 2023

65

Integrale herinrichting probleemstraten 2024

65

Integrale herinrichting probleemstraten 2025

65

Integrale herinrichting probleemstraten 2026

66

Invoeren nieuwe inzameling 2023

18

Invoeren nieuwe inzameling 2024

18

Invoeren nieuwe inzameling 2025

18

Invoeren nieuwe inzameling 2026

18

Meekoppelkansen

-290

2

2

286

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2023

5

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2024

5

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2025

10

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2026

11

Verbeteren wandelroutes van/naar RijswijkBuiten

2

2

2

2

Verkeersveiliger maken kruispunt Pr. Beatrixlaan

5

18

18

18

Vervanging armaturen 2023

10

Vervanging armaturen 2024

10

Vervanging armaturen 2025

10

Vervanging armaturen 2026

10

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023

11

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2024

11

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025

11

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026

11

Vervanging lichtmasten 2023

12

Vervanging lichtmasten 2024

12

Vervanging lichtmasten 2025

12

Vervanging lichtmasten 2026

12

Vervangen roltrappen Station Rijswijk

7

42

42

41

Voorbereiding herinrichting Lange Kleiweg

3

3

18

18

voorbereidingskrediet gebiedsontw.station en OV knoop RSW ctr.

7

7

6

6

Voorbereidingskrediet Ondertunneling Prinses Beatrixlaan

4

4

4

4

2110 Verkeer

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (20 jr)

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (40jr)

5

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (20 jr)

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (40jr)

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr)

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr)

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr)

6

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr)

6

2140 Parkeren

Vervangen scanauto + software + projectkosten

11

2400 Waterwegen

Vervangen beschoeiingen 2023

16

Vervangen beschoeiingen 2024

16

Vervangen beschoeiingen 2025

16

Vervangen beschoeiingen 2026

16

Vervanging beschoeiing Sion RijswijkBuiten

42

42

41

41

05 Onderwijs

4010 Huisvesting scholen

Meerkosten ENG de Akker

22

Nieuwbouw school Pasgeld

86

200

199

198

Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder

257

Uitbreiding basisschool de Melodie 300 m2 i.v.m. groei aantal leerlingen in Rijswijk

9

9

9

37

Uitbreiding basisschool De Piramide

33

33

33

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair dislocatie Wethouder Brederodeschool

10

10

9

9

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair IKC Buitenrijck

2

2

2

2

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair Rehobothschool

10

10

9

9

Vervangende nieuwbouw basisschool De Akker en GSR (inclusief gymnastieklokaal)

315

06 Sport, Cultuur en Recreatie

5300 Sport

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2023

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2024

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025

4

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026

4

ombouw veld 302 Hoekpolder naar kunstgras

73

73

72

71

Toplaagrenovatie veld 401

32

32

31

31

5800 Speeltuinwerk

Herinrichten speelplekken in de wijk 2023

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2024

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2025

16

Herinrichten speelplekken in de wijk 2026

17

Vervanging hekwerken 2023

1

Vervanging hekwerken 2024

1

Vervanging hekwerken 2025

1

Vervanging hekwerken 2026

1

08 Wonen en Leven

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Transformatie Wilhelminapark 2023

15

Transformatie Wilhelminapark 2024

15

Transformatie Wilhelminapark 2025

15

Transformatie Wilhelminapark 2026

15

Vervanging bomen 2023

17

Vervanging bomen 2024

17

Vervanging bomen 2025

17

Vervanging bomen 2026

17

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Afvalbakken 2023

5

Afvalbakken 2024

5

Afvalbakken 2025

5

Afvalbakken 2026

6

7220 Riolering en waterzuivering

Vervanging vrijvervalriolen 2023

44

Vervanging vrijvervalriolen 2024

45

Vervanging vrijvervalriolen 2025

45

Vervanging vrijvervalriolen 2026

45

7230 Milieubeheer

Uitwerking actieplan geluid 2023

1

Uitwerking actieplan geluid 2024

1

Uitwerking actieplan geluid 2025

1

Uitwerking actieplan geluid 2026

1

8100 Ruimtelijke ordening

Vervanging luchtfoto's 2023

5

Vervanging luchtfoto's 2024

5

Vervanging luchtfoto's 2025

5

Vervanging luchtfoto's 2026

5

Overhead

69603 Bedrijfsvoering

Aanschaf smartphones 2023

Aanschaf smartphones 2024

17

Aanschaf smartphones 2025

17

Basis op orde

45

45

44

44

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2023

116

115

114

113

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2024

112

111

110

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2025

56

55

Documentaire informatievoorziening 2023

14

Documentaire informatievoorziening 2024

14

Documentaire informatievoorziening 2025

14

Documentaire informatievoorziening 2026

14

Uitvoering Visie (Informatiebeleidsplan)

100

99

98

97

Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen

21

21

21

20

Wettelijke verplichtingen

15

15

15

15

69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen

Uitbreiding voertuigen IOG 2023

8

8

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2024

8

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2025

8

8

Uitbreiding voertuigen IOG 2026

8

69606 Ruimtelijke ontwikkelingen

Reguliere vervanging voertuigen 2023

11

Reguliere vervanging voertuigen 2024

11

Reguliere vervanging voertuigen 2025

11

Reguliere vervanging voertuigen 2026

11

294

821

1.017

3.701