Meerjarenraming 2023-2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

(Bedragen x 1.000)

2023

2023

2023

2024

2024

2024

Programma's

Algemeen Bestuur en Organisatie

7.555

589

-6.965

7.825

1.069

-6.756

Openbare Orde en Veiligheid

8.559

-8.559

8.637

-8.637

Verkeer en Vervoer

11.948

3.710

-8.239

12.127

3.635

-8.492

Economie en Werken

1.408

204

-1.204

1.464

207

-1.257

Onderwijs

7.054

300

-6.754

7.174

300

-6.874

Sport, Cultuur en Recreatie

10.488

1.509

-8.979

10.492

1.508

-8.984

Sociaal Domein

84.987

25.246

-59.742

84.669

25.194

-59.474

Wonen en Leven

63.758

58.609

-5.149

54.791

50.089

-4.702

Subtotaal programma's

195.758

90.167

-105.590

187.178

82.002

-105.176

Algemene dekkingsmiddelen

a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

273

13.743

13.470

273

13.743

13.470

b) Algemene uitkeringen

-346

119.497

119.843

-279

121.267

121.546

c) Dividend

129

378

248

129

378

248

d) Overige algemene dekkingsmiddelen

2.032

1.587

-445

3.841

1.537

-2.304

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

2.088

135.205

133.117

3.965

136.925

132.960

Overhead

23.023

1.005

-22.018

22.180

997

-21.183

Heffing VPB

15

-15

15

-15

Onvoorzien

Onvoorziene uitgaven exploitatie

50

-50

50

-50

Onvoorziene uitgaven investeringen

-500

500

-500

500

Actualisatie investeringen

-400

400

-400

400

Subtotaal onvoorzien

-850

850

-850

850

GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

220.033

226.377

6.344

212.488

219.924

7.436

Mutaties reserves per programma

Algemeen Bestuur en Organisatie

Openbare Orde en Veiligheid

Verkeer en Vervoer

1.671

1.593

-78

1.671

1.399

-272

Economie en Werken

Onderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie

Sociaal Domein

246

246

130

Wonen en Leven

126

263

137

126

263

137

Algemene Dekkingsmiddelen

128

128

128

128

Subtotaal mutaties reserves

1.798

2.230

432

1.798

1.921

123

HET GERAAMDE RESULTAAT

221.831

228.607

6.776

214.286

221.845

7.559

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

(Bedragen x 1.000)

2025

2025

2025

2026

2026

2026

Programma's

Algemeen Bestuur en Organisatie

7.829

1.098

-6.731

7.838

1.098

-6.741

Openbare Orde en Veiligheid

8.722

-8.722

8.782

-8.782

Verkeer en Vervoer

12.879

3.635

-9.244

13.102

3.635

-9.467

Economie en Werken

1.455

207

-1.248

1.454

207

-1.247

Onderwijs

7.882

300

-7.582

7.804

300

-7.504

Sport, Cultuur en Recreatie

10.462

1.508

-8.954

10.435

1.508

-8.928

Sociaal Domein

84.434

25.164

-59.269

84.349

25.164

-59.185

Wonen en Leven

51.518

46.949

-4.570

54.878

50.320

-4.558

Subtotaal programma's

185.180

78.860

-106.320

188.644

82.231

-106.412

Algemene dekkingsmiddelen

a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

273

13.743

13.470

273

13.743

13.470

b) Algemene uitkeringen

-311

122.569

122.880

-94

116.264

116.358

c) Dividend

129

378

248

129

378

248

d) Overige algemene dekkingsmiddelen

3.542

1.537

-2.005

3.569

1.537

-2.032

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

3.634

138.227

134.593

3.878

131.922

128.044

Overhead

22.150

997

-21.153

22.236

997

-21.239

Heffing VPB

15

-15

15

-15

Onvoorzien

Onvoorziene uitgaven exploitatie

50

-50

50

-50

Onvoorziene uitgaven investeringen

-500

500

-500

500

Actualisatie investeringen

Subtotaal onvoorzien

-450

450

-450

450

GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

210.529

218.084

7.555

214.322

215.150

828

Mutaties reserves per programma

Algemeen Bestuur en Organisatie

Openbare Orde en Veiligheid

Verkeer en Vervoer

1.671

1.399

-272

1.671

1.399

-272

Economie en Werken

Onderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie

Sociaal Domein

71

71

Wonen en Leven

126

263

137

126

249

122

Algemene Dekkingsmiddelen

128

128

128

128

Subtotaal mutaties reserves

1.798

1.861

64

1.798

1.776

-21

HET GERAAMDE RESULTAAT

212.326

219.945

7.619

216.120

216.927

807