Verloop van de reserves

Omschrijving

Saldo

Toevoeg-

Aanwend-

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bedragen x 1.000

begin 2023

ingen 2023

ingen 2023

eind 2023

eind 2024

eind 2025

eind 2026

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

32.124

32.124

32.124

32.124

32.124

Begrotingsresultaat 2023-2026

4.032

6.776

10.808

18.367

25.986

26.793

Totaal algemene reserves

36.156

6.776

42.932

50.491

58.110

58.917

Bestemmingsreserves

Baggerwerken

572

193

379

379

379

379

Corona maatregelenpakket

157

157

157

157

157

Cultuur

Decentrale arbeidsvoorwaarden

105

105

105

105

105

Faciliteiten voor jongeren

485

485

485

485

485

Gemeentepersoneel

163

163

163

163

163

Groeifonds Rijswijk

1

1

1

1

1

Huis van de Stad

5.042

5.042

5.042

5.042

5.042

Innovatiefonds

812

246

566

436

365

365

Investeringsfonds energietransitie en klimaat

7.210

126

7.336

7.463

7.589

7.716

Kwaliteit en verbinding parken Rijswijk Zuid

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Landgoederenzone fase 1

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Nieuwbouw brandweerkazerne

5.302

128

5.174

5.046

4.918

4.790

Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

711

711

711

711

711

Parkeergarage

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Parkeren

2.855

1.671

1.399

3.126

3.398

3.670

3.942

Realisatie kunst in de openbare ruimte

145

145

145

145

145

Realisatie tunnel Prinses Beatrixlaan

29.958

29.958

29.958

29.958

29.958

Reserve organisatie 2020

44

44

44

44

44

Revitalisering Oud-Rijswijk

82

82

82

82

82

Wijkontwikkeling

1.517

263

1.253

990

727

478

Woonfonds

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Totaal van de bestemmingsreserves

65.761

1.798

2.230

65.328

65.205

65.141

65.162

Totaal van de reserves

101.916

8.574

2.230

108.260

115.696

123.251

124.079