Verloop van de voorzieningen

Omschrijving

Saldo

Toevoeg-

Aanwend-

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bedragen x 1.000

begin 2023

ingen 2023

ingen 2023

eind 2023

eind 2024

eind 2025

eind 2026

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

T.b.v. nazorg bouwlocaties

8

8

8

8

8

Pensioenen wethouders

4.570

56

20

4.605

4.641

4.677

4.713

Wachtgelden wethouders

250

250

250

250

250

Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's

4.828

56

20

4.864

4.900

4.935

4.971

Voorzieningen ter egalisering van kosten

Riolering

1.551

1.551

1.551

1.551

1.551

Onderhoud kunst in de openbare ruimte

40

16

10

46

52

58

64

Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

1.950

1.320

3.270

4.590

5.910

7.230

Baggerwerken

397

442

839

1.088

1.337

1.585

Bouwleges

500

300

800

800

800

800

Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten

4.439

2.078

10

6.507

8.081

9.656

11.230

Totaal voorzieningen

9.267

2.134

30

11.371

12.981

14.591

16.201