Investeringen

2024

2025

2026

2027

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten bedragen x 1.000)

U

I

U

I

U

I

U

I

4010 Huisvesting scholen

11.024

Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder

11.024