Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Onderwijs

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4010 Huisvesting scholen

Lasten

3.623

4.105

3.933

4.789

4.732

4.759

4010 Huisvesting scholen

Baten

103

83

151

151

136

136

Saldo

-3.520

-4.022

-3.782

-4.638

-4.596

-4.623

4030 Lokaal onderwijsbeleid

Lasten

4.459

2.379

2.436

2.436

2.436

2.436

4030 Lokaal onderwijsbeleid

Baten

2.660

256

255

255

255

255

Saldo

-1.799

-2.123

-2.181

-2.181

-2.181

-2.181

6500 Kinderopvang

Lasten

351

524

508

508

487

487

6500 Kinderopvang

Baten

9

Saldo

-342

-524

-508

-508

-487

-487

Totaal Lasten

8.432

7.007

6.877

7.733

7.655

7.682

Totaal Baten

2.772

339

406

406

391

391

Saldo Onderwijs

-5.660

-6.669

-6.471

-7.327

-7.264

-7.291