Investeringen

2024

2025

2026

2027

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten bedragen x 1.000)

U

I

U

I

U

I

U

I

2100 Wegen, straten en pleinen

5.252

100

28.241

10.052

4.063

100

6.371

100

Fietspaden in asfalt 2024

200

100

Fietspaden in asfalt 2025

200

100

Fietspaden in asfalt 2026

200

100

Fietspaden in asfalt 2027

200

100

Herinrichting Geestbrugweg en Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst

2.700

Herstel asfaltwegen 2024

997

Herstel asfaltwegen 2025

997

Herstel asfaltwegen 2026

569

Herstel asfaltwegen 2027

569

Herstellen (duiker)bruggen 2024

1.118

Herstellen (duiker)bruggen 2025

149

Herstellen (duiker)bruggen 2026

207

Herstellen (duiker)bruggen 2027

115

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2024

11.958

2.250

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2025

11.850

7.702

Integrale herinrichting probleemstraten 2024

1.100

Integrale herinrichting probleemstraten 2025

1.100

Integrale herinrichting probleemstraten 2026

1.100

Integrale herinrichting probleemstraten 2027

1.100

Invoeren nieuwe inzameling 2024

300

Invoeren nieuwe inzameling 2025

300

Invoeren nieuwe inzameling 2026

300

Invoeren nieuwe inzameling 2027

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2024

150

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2025

300

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2026

300

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2027

300

Vervanging armaturen 2024

171

Vervanging armaturen 2025

171

Vervanging armaturen 2026

171

Vervanging armaturen 2027

171

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2024

669

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025

669

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026

669

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2027

669

Vervanging lichtmasten 2024

197

Vervanging lichtmasten 2025

197

Vervanging lichtmasten 2026

197

Vervanging lichtmasten 2027

197

2110 Verkeer

260

260

260

260

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (20 jr)

100

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (40jr)

160

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr)

100

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr)

160

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr)

100

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr)

160

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2027 (20 jr)

100

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2027 (40jr)

160

2140 Parkeren

80

Vervangen scanauto + software + projectkosten

80

2400 Waterwegen

695

695

695

695

Vervangen beschoeiingen 2024

695

Vervangen beschoeiingen 2025

695

Vervangen beschoeiingen 2026

695

Vervangen beschoeiingen 2027

695