Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Verkeer en Vervoer

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2100 Wegen, straten en pleinen

Lasten

8.126

7.805

7.635

8.220

8.636

8.698

2100 Wegen, straten en pleinen

Baten

1.098

205

431

131

131

131

Saldo

-7.028

-7.600

-7.204

-8.089

-8.505

-8.567

2110 Verkeer

Lasten

1.298

1.529

1.198

1.134

1.134

1.128

2110 Verkeer

Baten

-3

23

23

23

23

23

Saldo

-1.301

-1.506

-1.175

-1.111

-1.111

-1.105

2120 Openbaar vervoer

Lasten

146

158

201

234

233

234

2120 Openbaar vervoer

Baten

Saldo

-146

-158

-201

-234

-233

-234

2140 Parkeren

Lasten

834

979

2.365

2.248

2.258

2.259

2140 Parkeren

Baten

3.619

4.253

4.838

4.838

4.838

4.838

Saldo

2.785

3.274

2.473

2.590

2.580

2.579

2400 Waterwegen

Lasten

981

1.513

1.327

1.187

1.216

1.244

2400 Waterwegen

Baten

Saldo

-980

-1.513

-1.326

-1.186

-1.216

-1.244

Totaal Lasten

11.386

11.984

12.725

13.023

13.477

13.563

Totaal Baten

4.715

4.481

5.292

4.992

4.992

4.992

Saldo Verkeer en Vervoer

-6.671

-7.503

-7.433

-8.031

-8.485

-8.571

Toelichting op de afwijkingen

2100 Wegen, straten en pleinen

Lasten voordeel 59.620 Baten voordeel 225.290 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

De gemeente ontvangt jaarlijks geld (degeneratiegelden) van bedrijven voor het openbreken van wegen en straten voor aanleg bekabeling onder de grond. Hiervoor wordt in begroting 2024 met 300.000 bijgesteld.

2110 Verkeer

Lasten nadeel 143.870 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Hogere lasten bij het beleidsproduct Verkeer komt door een aantal nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn het Mobiliteitsprogramma (48,000), stimuleren fietsgebruik(75.000), monitoren verkeersveiligheid(50.000) en het inwinnen verkeersdata(17.000).

2140 Parkeren

Lasten nadel 331.760 Baten voordeel 585.320 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

De verhoging van de lasten heeft grotendeels betrekking op de aanbesteding van een nieuwe scanoplossing (200.000), aanbesteding van een nieuw parkeervergunningensysteem (35.000) en de kosten laadpalen (18.000). Daar tegenover staan extra baten van (585.000) bestaand uit parkeervergunningen (235.000), naheffingen (250.000) en belparkeren (100.000)