Investeringen

2024

2025

2026

2027

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten bedragen x 1.000)

U

I

U

I

U

I

U

I

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

536

536

536

536

Transformatie Wilhelminapark 2024

250

Transformatie Wilhelminapark 2025

250

Transformatie Wilhelminapark 2026

250

Transformatie Wilhelminapark 2027

250

Vervanging bomen 2024

286

Vervanging bomen 2025

286

Vervanging bomen 2026

286

Vervanging bomen 2027

286

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

50

50

50

50

Afvalbakken 2024

50

Afvalbakken 2025

50

Afvalbakken 2026

50

Afvalbakken 2027

50

7220 Riolering en waterzuivering

2.180

2.180

2.690

2.690

Vervanging vrijvervalriolen 2024

2.180

Vervanging vrijvervalriolen 2025

2.180

Vervanging vrijvervalriolen 2026

2.690

Vervanging vrijvervalriolen 2027

2.690

7230 Milieubeheer

24

24

24

24

Uitwerking actieplan geluid 2024

24

Uitwerking actieplan geluid 2025

24

Uitwerking actieplan geluid 2026

24

Uitwerking actieplan geluid 2027

24

8100 Ruimtelijke ordening

20

20

20

20

Vervanging luchtfoto's 2024

20

Vervanging luchtfoto's 2025

20

Vervanging luchtfoto's 2026

20

Vervanging luchtfoto's 2027

20