Overzicht Verbonden Partijen

De gemeente Rijswijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in drie vennootschappen en tien gemeenschappelijke regelingen.

Vennootschappen en coorporaties

Gemeenschappelijke regelingen

Stichtingen en verenigingen

Overige verbonden partijen

Stedin Holding N.V.

GGD en VT Haaglanden

Stichting Businesspark Haaglanden

Woonfonds Rijswijk

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP)

N.V. Dunea Duin & Water

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

De Binnenbaan B.V.

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Omgevingsdienst (ODH)

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Bedrijfsvoeringsoorganisatie Delft-Rijswijk