Toelichting overige verbonden partijen

Overzicht overige verbonden partijen

Naam

Woonfonds

Vestigingsplaats

Driebergen-Rijsenburg

Doel/Openbaar Belang

Vastgoed Syndicering Nederland N.V. (VSN) richt een woonfonds op. De gemeente Rijswijk participeert daarin met andere deelnemers. Middels dat fonds zijn 100 huurwoningen in Rijswijk voor de middengroepen gebouwd. Doel zijn huurwoningen in het middensegment toevoegen en de huur voor langere tijd in dit segment beschikbaar te houden.

Ontwikkelingen

Geen.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Risico’s: juridisch, financieel. Deze risico’s zijn onderzocht door een externe partij en opgenomen in de risicoanalyse (RV 21-042). De risico’s worden als laag beoordeeld.

Rechtsvorm

Het fonds wordt vormgegeven als een combinatie van een maatschap en een stichting, Participanten van het fonds treden toe tot de maatschap.

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

11.725.000

11.664.977

Vreemd vermogen

17.575.900

20.269.852

Resultaat 2022

-

Financieel belang

24,95% (2,925 miljoen)