Toelichting op de stichtingen

Overzicht Stichtingen

Naam

Stichting Businesspark Haaglanden

Vestigingsplaats

Pijnacker-Nootdorp

Doel/Openbaar Belang

Businesspark Haaglanden is een samenwerking tussen zeven gemeenten in regio Haaglanden. De stichting Businesspark Haaglanden heeft ten doel het versterken van de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio.

Ontwikkelingen

Begroting 2024 wordt vastgesteld in november 2023.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Risico’s betreffende normale bedrijfsuitoefening.

Rechtsvorm

Stichting

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

71.499

58.011

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat 2022

-13.487

Financieel belang

15,0%

Omvang van de bijdrage

24.577