Inleiding

De gemeente Rijswijk bevindt zich in een zeer dynamische omgeving. Externe factoren zoals diverse financiële crisissen, het herstel daarop met wijzigingen in de door de centrale overheid beschikbaar gestelde budgetten maken dat de gemeente flexibel moet kunnen inspelen op snel veranderende situaties. Het aangaan van risico’s valt daarbij niet uit te sluiten.

Niet alleen de externe factoren, maar ook het gegeven dat gemeentelijke budgetten tegenwoordig meer en meer onder druk komen testaan, betekenen dat ‘risico’ en ‘risicobeleid’ een niet weg te denken factor zijn als onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Risico’s beperken zich niet tot enkel risico’s met een financieel gevolg. Er zijn ook andere risico’s denkbaar die misschien niet onder de term ‘financieel risico’ te vatten zijn, maar wel als zodanig een risico kunnen vormen. Te denken valt onder andere aan imagoschade, politieke- en veiligheidsrisico’s.