Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Actoren

Rollen

Acties/besluiten

Raad

Sturen en toezicht houden

 • Vaststellen nota weerstandsvermogen en risicomanagement;

 • hoogte weerstandsvermogen vaststellen;

 • programma- en programmarekening vaststellen.

College

Sturen en toezicht houden

 • toezicht op implementatie risicomanagement;

 • sturen op verantwoording van risico’s.

Management

Sturen en verantwoorden

 • Implementatie risicomanagement;

 • beoordelen top 10 risico’s;

 • kwantificering risico’s;

 • aanspreken op gedrag.

Medewerkers

Beheersen

 • Implementeren beheersmaatregelen;

 • kwantificeren van risico’s;

 • rapporteren ontwikkeling risico’s;

 • aanspreken op gedrag.

Advies & Control

Beheersen en toezicht houden

 • Bijdrage leveren aan risico analyse;

 • in beeld brengen financiële consequenties;

 • bewaken input risicobeheersingssysteem.