Wat gaat het kosten?

Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Tiende herziening, 2022

Raming 2023

x 1 miljoen)

Verwerving

0,03

Plankosten

2,11

Bouwrijp maken

6,38

Rente en financiering

0,09

Afname boekwaarde grondexploitatie

29,61

Totaal lasten

38,22

Plankosten

0,12

Bouwrijp maken

0,02

Gronduitgifte

38,08

Totaal baten

38,22