Geraamde opbrengsten

In de onderstaande tabel worden de geraamde opbrengsten voor 2024 vergeleken met de opbrengsten van de begroting 2023. De cijfers voor 2023 zijn bijgewerkt tot en met de tweede halfjaarrapportage.

Heffing

Type

2023

2024

Onroerendezaakbelastingen

Ongebonden

13.383.660

13.923.910

Afvalstoffenheffing

Gebonden

10.520.160

12.619.160

Rioolheffing

Gebonden

5.714.040

5.886.210

Precariobelasting

Ongebonden

24.170

24.170

Parkeerbelasting

Ongebonden

4.189.680

4.775.000

Toeristenbelasting

Ongebonden

310.000

310.000

Leges

Gebonden

3.077.260

4.242.620

BIZ-belasting

Gebonden

96.560

99.400

Totaal

37.315.530

41.880.470