Lokale lastendruk ten opzichte van omliggende gemeenten

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gemiddelde woonlasten van gemeenten in de regio Haaglanden. De cijfers van alle gemeenten zijn gebaseerd op de Atlas Lokale Lasten 2023 van COELO, vanwege het feit dat de cijfers van 2024 nog niet bekend zijn.

Gemeente

Woonlasten voor éénpersoonshuishouden

Woonlasten voor meerpersoonshuishouden

Den Haag

802

889

Leidschendam-Voorburg

860

927

Rijswijk

842

951

Pijnacker-Nootdorp

889

989

Westland

908

1.025

Delft

938

1.083

Midden-Delfland

1.031

1.116

Wassenaar

1.352

1.573

Gemiddelde woonlasten

952

1.069

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat Rijswijk in 2023 ten opzichte van de omliggende gemeenten een positie onder het gemiddelde inneemt.

Landelijk gezien liggen de woonlasten van Rijswijk onder het gemiddelde voor een éénpersoonshuishouden en voor meerpersoonshuishoudens boven het gemiddelde. De woonlasten in 2023 waren gemiddeld in Nederland voor een eenpersoonshuishouden 867,- (Rijswijk 842,-) en voor een meerpersoonshuishouden 944,- (Rijswijk 951,-).

In de Atlas lokale lasten van COELO 2023 staat Rijswijk op de ranglijst op plaats 185 van de in totaal 352 gemeenten.