Subsidieraming

Subsidies

Programma

Beleidsproduct

2023

2024

2025

2026

101 01 Algemeen Bestuur en Organisatie

65801 Mediabeleid

46.400

46.400

46.400

46.400

Totaal 101 01 Algemeen Bestuur en Organisatie

46.400

46.400

46.400

46.400

105 05 Onderwijs

64030 Lokaal onderwijsbeleid

581.470

581.470

581.470

581.470

Totaal 105 05 Onderwijs

581.470

581.470

581.470

581.470

106 06 Sport, Cultuur en Recreatie

65100 Openbaar bibliotheekwerk

1.487.440

1.487.440

1.487.440

1.487.440

65400 Kunst en cultuur

2.082.470

2.082.470

2.082.470

2.082.470

65410 Cultureel erfgoed

461.080

461.080

461.080

461.080

65800 Speeltuinwerk

19.130

19.130

19.130

19.130

Totaal 106 06 Sport, Cultuur en Recreatie

4.050.120

4.050.120

4.050.120

4.050.120

107 07 Sociaal Domein

61400 Dierenwelzijn

88.580

88.580

88.580

88.580

66110 Arbeidsmarkt overig

16.060

16.060

16.060

16.060

66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

489.100

489.100

489.100

489.100

66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

517.070

517.070

517.070

517.070

66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

5.531.540

5.532.540

5.531.540

5.532.540

66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

133.550

138.470

138.470

138.470

Totaal 107 07 Sociaal Domein

6.775.900

6.781.820

6.780.820

6.781.820

108 08 Wonen en Leven

65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

208.290

208.290

208.290

208.290

67210 Afvalverwijdering en -verwerking

32.000

32.000

32.000

32.000

Totaal 108 08 Wonen en Leven

240.290

240.290

240.290

240.290

Eindtotaal

11.694.180

11.700.100

11.699.100

11.700.100