Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Economie en Werken

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3100 Economische aangelegenheden

Lasten

1.040

1.340

1.408

1.464

1.455

1.454

3100 Economische aangelegenheden

Baten

379

201

204

207

207

207

Saldo

-662

-1.139

-1.204

-1.257

-1.248

-1.247

3300 Nutsbedrijven

Lasten

3300 Nutsbedrijven

Baten

366

98

Saldo

366

98

Totaal Lasten

1.040

1.340

1.408

1.464

1.455

1.454

Totaal Baten

745

299

204

207

207

207

Saldo Economie en Werken

-295

-1.041

-1.204

-1.257

-1.248

-1.247