Investeringen

2023

2024

2025

2026

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten bedragen x 1.000)

U

I

U

I

U

I

U

I

5300 Sport

991

33

33

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2023

33

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2024

33

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025

33

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026

33

ombouw veld 302 Hoekpolder naar kunstgras

667

Toplaagrenovatie veld 401

291

5800 Speeltuinwerk

165

165

165

165

Herinrichten speelplekken in de wijk 2023

150

Herinrichten speelplekken in de wijk 2024

150

Herinrichten speelplekken in de wijk 2025

150

Herinrichten speelplekken in de wijk 2026

150

Vervanging hekwerken 2023

15

Vervanging hekwerken 2024

15

Vervanging hekwerken 2025

15

Vervanging hekwerken 2026

15