Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Sport, Cultuur en Recreatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5100 Openbaar bibliotheekwerk

Lasten

1.488

1.448

1.488

1.488

1.488

1.488

5100 Openbaar bibliotheekwerk

Baten

Saldo

-1.488

-1.448

-1.488

-1.488

-1.488

-1.488

5300 Sport

Lasten

2.805

4.027

4.352

4.439

4.418

4.391

5300 Sport

Baten

1.554

1.690

1.491

1.490

1.490

1.490

Saldo

-1.251

-2.337

-2.861

-2.949

-2.928

-2.901

5400 Kunst en cultuur

Lasten

2.782

2.652

2.848

2.764

2.764

2.764

5400 Kunst en cultuur

Baten

7

Saldo

-2.782

-2.644

-2.848

-2.764

-2.764

-2.764

5410 Cultureel erfgoed

Lasten

943

1.068

1.086

1.086

1.086

1.086

5410 Cultureel erfgoed

Baten

42

18

18

18

18

18

Saldo

-902

-1.050

-1.068

-1.068

-1.068

-1.068

5800 Speeltuinwerk

Lasten

565

639

715

715

707

708

5800 Speeltuinwerk

Baten

Saldo

-565

-639

-715

-715

-707

-708

Totaal Lasten

8.584

9.835

10.488

10.492

10.462

10.435

Totaal Baten

1.596

1.716

1.509

1.508

1.508

1.508

Saldo Sport, Cultuur en Recreatie

-6.989

-8.119

-8.979

-8.984

-8.954

-8.928