Investeringen

2023

2024

2025

2026

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten bedragen x 1.000)

U

I

U

I

U

I

U

I

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

536

536

536

536

Transformatie Wilhelminapark 2023

250

Transformatie Wilhelminapark 2024

250

Transformatie Wilhelminapark 2025

250

Transformatie Wilhelminapark 2026

250

Vervanging bomen 2023

286

Vervanging bomen 2024

286

Vervanging bomen 2025

286

Vervanging bomen 2026

286

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

50

50

50

50

Afvalbakken 2023

50

Afvalbakken 2024

50

Afvalbakken 2025

50

Afvalbakken 2026

50

7220 Riolering en waterzuivering

1.700

1.700

1.700

1.700

Vervanging vrijvervalriolen 2023

1.700

Vervanging vrijvervalriolen 2024

1.700

Vervanging vrijvervalriolen 2025

1.700

Vervanging vrijvervalriolen 2026

1.700

7230 Milieubeheer

24

24

24

24

Uitwerking actieplan geluid 2023

24

Uitwerking actieplan geluid 2024

24

Uitwerking actieplan geluid 2025

24

Uitwerking actieplan geluid 2026

24

8100 Ruimtelijke ordening

20

20

20

20

Vervanging luchtfoto's 2023

20

Vervanging luchtfoto's 2024

20

Vervanging luchtfoto's 2025

20

Vervanging luchtfoto's 2026

20