Overzicht langlopende leningen

Lening

Beëindiging looptijd in het jaar

Rente- percentage

Restant begin 2022

Jaarlijkse aflossing/ eenmalig

235

2028

4,41

1.680

280

236

2028

4,47

2.400

400

237

2028

4,77

1.800

300

239

2030

3,81

3.200

400

241

2034

4,75

4.800

400

242

2030

3,94

6.000

750

Forwardlening RB

2023

1,15

13.000

13.000

Forwardlening AD

2035

2,033

14.000

0

Forwardlening AD

2040

2,048

14.000

0

Forwardlening AD

2045

2,005

14.000

0

Forwardlening AD

2050

1,977

14.000

0

Forwardlening AD

2055

1,925

14.000

0

Lening RB

2029

-0,11

40.000

0

Lening RB

2030

-0.055

32.000

4.000

Lening AD

2070

-0.02

45.000

0

Totaal*

219.880

19.530

* Het totaal van de langlopende leningen is exclusief de optionele leningen van 40-60 mln.