Rentevisie geld- en kapitaalmarkt

De kapitaalmarkt, de markt voor vragers en aanbieders van langlopende geldleningen > 1 jaar is internationaal. In 2022 is de centrale bank van Europa (ECB) begonnen deze kapitaalmarkt te beïnvloeden door de geldmarkt (kortlopende leningen < 1 jaar) te verkrappen door middel van flinke renteverhogingen door te voeren met het doel de hoge inflatie van dit moment te verlagen. De hoge inflatie heeft vooral te maken met het grondstoffentekort, met name het lage aanbod van olie en gas op de energiemarkten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De ECB tracht de vraagkant met het beschikbare rente instrument de energiemarkt te verlagen, zodat weer een lagere energieprijs ontstaat.

Echter een te agressieve verhoging van de rente op de geldmarkt zal leiden tot stagnatie van de groei van de gehele economie. Bovendien worden de ontstane hogere rentekosten op de omvangrijke schulden van de zuidelijke landen onbetaalbaar. Om deze reden zal naar verwachting, onder druk van de zuidelijke landen, al snel een renteplafond bereikt worden om een te diepe crisis te voorkomen.

Vooralsnog houden wij rekening met een tijdelijke verhoging van de rente tot enkele jaren en maken wij gebruik van leningen met looptijden van 1 maand tot enkele jaren.