Investeringen

De belangrijkste investeringsbudgetten zijn

Investeringsbudgetten

2023

2024

2025

2026

Specificatie van de werkzaamheden

(Bedragen x €1.000)

Wegen

4.171

23.702

14.019

2.169

●      Reguliere vervanging asfalt

●      Aanpak probleemstraten

●      Kleinschalige plekken opwaarderen

Groen

536

536

536

536

●      Reguliere vervanging bomen

●      Aanpak overlastbomen en versterking laanstructuren

●      Renovatie en groenontwikkeling

Speelplekken

165

165

165

165

●      Vervanging van speeltoestellen en ondergronden

Verlichting en verkeersregel- installaties

1.297

1.297

1.297

1.297

●      Reguliere vervanging verlichting

●      Inhaalprogramma verlichting

Bruggen en duikers

115

115

115

115

●      Reguliere vervanging van bruggen en duikers

Waterwegen

1.107

268

268

268

●      Reguliere vervanging beschoeiing

Riolering

1.700

1.700

1.700

1.700

●      Reguliere vervanging riolering en gemalen

Afvalinzameling

300

300

300

300

●      Invoeren nieuwe inzameling