Investeringen

2023

2024

2025

2026

Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten bedragen x 1.000)

U

I

U

I

U

I

U

I

2100 Wegen, straten en pleinen

5.623

100

25.154

3.790

15.471

7.802

3.621

100

Extra impuls vervanging ov kabels 2023

350

Extra impuls vervanging ov kabels 2024

350

Extra impuls vervanging ov kabels 2025

350

Extra impuls vervanging ov kabels 2026

350

Fietspaden in asfalt 2023

200

100

Fietspaden in asfalt 2024

200

100

Fietspaden in asfalt 2025

200

100

Fietspaden in asfalt 2026

200

100

Herstel asfaltwegen 2023

569

Herstel asfaltwegen 2024

569

Herstel asfaltwegen 2025

569

Herstel asfaltwegen 2026

569

Herstellen (duiker)bruggen 2023

115

Herstellen (duiker)bruggen 2024

115

Herstellen (duiker)bruggen 2025

115

Herstellen (duiker)bruggen 2026

115

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2021

11.958

2.250

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2022

11.850

7.702

Integrale herinrichting probleemstraten 2023

1.100

Integrale herinrichting probleemstraten 2024

1.100

Integrale herinrichting probleemstraten 2025

1.100

Integrale herinrichting probleemstraten 2026

1.100

Invoeren nieuwe inzameling 2023

300

Invoeren nieuwe inzameling 2024

300

Invoeren nieuwe inzameling 2025

300

Invoeren nieuwe inzameling 2026

300

Meekoppelkansen

9.725

1.440

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2023

150

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2024

150

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2025

300

Opwaarderen Kansrijke Plekken 2026

300

Verbeteren wandelroutes van/naar RijswijkBuiten

71

Verkeersveiliger maken kruispunt Pr. Beatrixlaan

528

Vervangen roltrappen Station Rijswijk

703

Vervanging armaturen 2023

171

Vervanging armaturen 2024

171

Vervanging armaturen 2025

171

Vervanging armaturen 2026

171

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023

319

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2024

319

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025

319

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026

319

Vervanging lichtmasten 2023

197

Vervanging lichtmasten 2024

197

Vervanging lichtmasten 2025

197

Vervanging lichtmasten 2026

197

Voorbereiding herinrichting Lange Kleiweg

297

voorbereidingskrediet gebiedsontw.station en OV knoop RSW ctr.

188

Voorbereidingskrediet Ondertunneling Prinses Beatrixlaan

365

2110 Verkeer

260

260

260

260

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (20 jr)

100

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (40jr)

160

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (20 jr)

100

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (40jr)

160

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr)

100

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr)

160

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr)

100

Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr)

160

2140 Parkeren

80

Vervangen scanauto + software + projectkosten

80

2400 Waterwegen

1.107

268

268

268

Vervangen beschoeiingen 2023

268

Vervangen beschoeiingen 2024

268

Vervangen beschoeiingen 2025

268

Vervangen beschoeiingen 2026

268

Vervanging beschoeiing Sion RijswijkBuiten

839