Wat willen we bereiken?

Visie op het programma

De groei van onze stad en regio, en de mobiliteit, vraagt om een mobiliteitstransitie. De opgave voor Rijswijk op het gebied van mobiliteit is het vinden van een nieuw evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in een stad die groeit. Dit kan door het mobiliteitssysteem én de mobiliteitskeuzes te veranderen. Dit noemen we de mobiliteitstransitie.

We hebben een samenhangend pakket van maatregelen nodig waarmee we de bereikbaarheid veiligstellen en waarmee we de leefbaarheid en veiligheid van Rijswijk verbeteren. Een gedeelte van dit pakket zal voortbouwen op reeds bekende investeringen en beheer & onderhoud en een gedeelte zal komende jaren nieuw opgenomen worden.

In het laatste kwartaal van 2021 is het Mobiliteitsprogramma Rijswijk door de raad vastgesteld, met een vooruitblik naar 2040. Dit wordt in 2023 gevolgd door een Mobiliteitsstrategie en een Uitvoeringsagenda 2030 met investeringsopgaven. Ze vormen de basis voor nieuw beleid en investeringen in de komende jaren en worden verwerkt in de reguliere meerjarenbegroting, in de investeringsbegroting met een scope van vijftien jaar en het jaarlijkse Programma Verkeer en Vervoer.

In het Mobiliteitsprogramma vormen 7 uitgangspunten de leidraad voor beleid en investeringen:

  • Uitgangspunt 1: we maken de stad samen met de bewoners en de ondernemers

  • Uitgangspunt 2: we stellen de mens centraal

  • Uitgangspunt 3: we verdelen de mobiliteitsbehoefte over de verschillende vervoerssoorten

  • Uitgangspunt 4: we kiezen een gebiedsgerichte aanpak

  • Uitgangspunt 5: we gebruiken gebiedsontwikkeling als vliegwiel

  • Uitgangspunt 6: we maken gebruik van innovaties en experimenten

  • Uitgangspunt 7 we doen het samen met de regio

Indicatoren1

Indicator

Realisatie 2021

Streefwaarde 2022

2023

2024

2025

2026

1. Lengte aangelegd fietspad in asfalt/comfortklinkers in meters1

2.650

500

500

ntb

ntb

ntb

2. Aantal nieuwe schoolzones per jaar bij bestaande en nieuw te vestigen basisscholen

2

3

3

2

1

1

Aantal (semi) openbare e-laadpunten

80

140

140

190

240

ntb

Aantal fietsklemmen in openbare (bewaakte) stallingen en bij OV haltes2

50

800

800

850

900

1000

  1. gemeentelijke meting bij uitvoering fietsprojecten. Ntb is opgenomen vanwege het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Mobiliteit (investeringen in projecten)
  2. exclusief fietspilots Oud Rijswijk, is ntb