Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Verkeer en Vervoer

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2100 Wegen, straten en pleinen

Lasten

7.812

7.463

8.087

8.436

9.155

9.357

2100 Wegen, straten en pleinen

Baten

2.639

535

205

130

130

130

Saldo

-5.173

-6.928

-7.882

-8.306

-9.025

-9.227

2110 Verkeer

Lasten

1.380

1.278

1.576

1.575

1.580

1.579

2110 Verkeer

Baten

113

23

23

23

23

23

Saldo

-1.267

-1.255

-1.553

-1.552

-1.557

-1.557

2120 Openbaar vervoer

Lasten

167

165

188

201

223

222

2120 Openbaar vervoer

Baten

Saldo

-167

-165

-188

-201

-223

-222

2140 Parkeren

Lasten

769

826

878

837

836

846

2140 Parkeren

Baten

2.930

3.418

3.481

3.481

3.481

3.481

Saldo

2.161

2.592

2.604

2.644

2.646

2.636

2400 Waterwegen

Lasten

971

1.016

1.220

1.077

1.086

1.098

2400 Waterwegen

Baten

Saldo

-971

-1.016

-1.219

-1.077

-1.085

-1.098

Totaal Lasten

11.099

10.748

11.948

12.127

12.879

13.102

Totaal Baten

5.683

3.975

3.710

3.635

3.635

3.635

Saldo Verkeer en Vervoer

-5.417

-6.773

-8.239

-8.492

-9.244

-9.467

Toelichting op de afwijkingen

2400 Waterwegen

Lasten voordeel 193.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)

Voor 2023 moet er een dotatie van 193.350 vanuit de reserve baggeren naar de voorziening baggeren gedaan worden om de uitgaven te kunnen bekostigen.