Huisvesting en Facilitair

Wat willen we bereiken?

Na de verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar Huis van de stad zetten we in op een ontmoetingsplek voor de stad en medewerkers. We streven ernaar om van het Huis van de stad een multifunctioneel gebouw te maken dat het bruisende hart van onze stad zal vormen. Het moet een plek zijn waar zowel bewoners als medewerkers van de gemeente Rijswijk zich thuis voelen, waar we efficiënte diensten kunnen verlenen en innovatie wordt gestimuleerd. We faciliteren in een moderne werkomgeving waar we ontmoeting en hybride werken mogelijk maken.

Vanuit facilitair streven we ernaar om onze diensten op een verantwoorde en duurzame manier te beheren en te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

In Huis van de stad creëren we verschillende type werkplekken om het hybride werken goed te faciliteren. We gaan terug in onze aantal basiswerkplekken en geven meer ruimte aan andere type werkplekken. In Huis van de stad Rijswijk komen ook projectruimtes, belplekken, focusruimtes, aanlandplekken en informele zitplekken. Dit ondersteunen wij door het invoeren van het activiteitgericht werken. Hierbij zoekt men een passende werkplek op basis van de aard van de activiteit. We evalueren in 2024 het nieuwe (samen)werken en zetten in op doorontwikkeling van het nieuwe concept.

We zullen hybride werken mogelijk maken door de kantooromgeving in het Huis va de stad hierop aan te passen. Zo zorgen we voor voldoende hybride vergaderruimtes, ontmoetingsplekken en introduceren we een werkplek app om werkplekken te reserveren.

Daarnaast zorgen we ervoor dat medewerkers een gezonde en veilige thuiswerkplek kunnen creëren met behulp van een thuiswerkplekvergoeding.

We zullen een nulmeting uitvoeren om te bepalen waar we momenteel staan met onze facilitaire processen wat betreft duurzaamheid. Vervolgens zullen we verbeteringen doorvoeren binnen deze processen. Hierbij valt te denken aan de interne afvalverwerking, voorzieningen voor warme dranken en de catering.