Inleiding

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft informatie over de interne bedrijfsvoering van de gemeente. Dat omvat HRM-beleid, ICT / digitalisering, huisvesting, financiën en andere onderdelen van de bedrijfsvoering.

Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 58.000 in 2023. De groei gaat na 2023 door. Naast de groei van de stad vragen ook andere opgaven om inzet. Denk aan de energietransitie, de veranderende sociale dynamiek in de samenleving en ondermijning door het verweven raken van bovenwereld en onderwereld. Deze veranderende dynamiek in de stad vraagt iets anders van onze organisatie.

De ‘schaalsprong’ die de organisatie moet maken en die er voor zorgt dat de organisatie in de pas loopt met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt is een topprioriteit. Alleen met een goed functionerende organisatie kunnen we onze ambities waarmaken.

Het coalitieakkoord ‘Gezonde Groei’ Rijswijkse koers 2022-2026 spreekt op veel aspecten van de bedrijfsvoering een duidelijke ambitie voor de komende 4 jaar uit. Deze ambitie wordt in het programma ‘Groeien met de stad’ omgezet in concrete acties. Het programma is daarmee de opvolger van het Groot Project Organisatieontwikkeling. Net als bij het Groot Project wordt gerapporteerd over ambitie, activiteiten en voortgang.

In deze paragraaf wordt per onderdeel aangegeven wat we willen bereiken en hoe we dat willen gaan doen. Daarnaast is een aantal indicatoren opgenomen die de ambities meetbaar maken.