Huisvesting en Facilitair

Wat willen we bereiken?

Na de zomer van 2023 verhuist de gemeentelijk organisatie naar Huis van de stad Rijswijk. Het Huis van de stad Rijswijk wordt een ontmoetingsplek voor de stad en medewerkers. We faciliteren dit in de inrichting van onze werkplekken.

Hybride werken wordt het nieuwe samenwerken in Rijswijk. We streven naar een mooie balans waarin het thuiswerken én op kantoor werken worden gecombineerd. We passen de kantooromgeving aan voor ontmoeting en hybride werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

In Huis van de stad creëren we verschillende type werkplekken om het hybride werken goed te faciliteren. We gaan terug in onze aantal basiswerkplekken en geven meer ruimte aan andere type werkplekken. In Huis van de stad Rijswijk komen ook projectruimtes, belplekken, focusruimtes, aanlandplekken en informele zitplekken. Dit ondersteunen wij door het invoeren van het activiteitgericht werken. Dit betekent dat je op basis van het soort activiteit een passende werkplek zoekt.

In de inrichting van de nieuwe werkplekken houden we rekening met uniformiteit van het meubilair, duurzaamheid en circulariteit, ergonomie en ruimte voor groen.

We maken het hybride werken mogelijk door de kantooromgeving in Huis van de stad hierop aan te passen. We creëren voldoende hybride vergaderruimtes, faciliteren ontmoetingsplekken en voeren de werkplek app in voor het reserveren van werkplekken. Daarnaast maken we met de vergoeding thuiswerkplek een gezonde en veilige thuiswerkplek mogelijk.